Noticies

24/09/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 27.656,83 € DESTINADA A TELECONTROL I SECTORITZACIÓ XARXA AIGUA MUNICIPAL (PAM)
24/09/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 50.000,00 € DESTINADA A DESPESA CORRENT (PAM)
07/09/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 1.200,00€ DESTINADA A ACTUACIONS DE GRUPS INSCRITS EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENT, ACTUACIÓ DE VARIETATS 2020 AMB DOS ESPECTACLE CELEBRATS EL DIA 14 D’AGOST DINS...
25/11/2020
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 27.256,64 € DESTINADA A RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE SANEJAMENT (PAM)