Noticies

15/05/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 4.386,92 €, ACTUACIÓ LÍNIA 2 ,DESTINADA A DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC) – Millores en l’enllumenat decoratiu per a reduir el consum d’...
27/02/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 11.532,61 € DESTINADA A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS 2022.
24/02/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 29.930,85 € DESTINADA A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA I LA CONTRACTACIÓ DE SOCORRISTA I AGENT CÍVIC PER A LA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2022.
24/02/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 5.190,23 € DESTINADA A l’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENTS CULTURALS.
24/01/2023
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament a proveïdors de l'administració municipal és de (25,58) dies.
16/01/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 29.267,65 € DESTINADA A DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIS SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC)
21/11/2022
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 50.000,00€ DESTINADA A DESPESA CORRENT (PAM).
20/10/2022
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (17,52) dies.
06/09/2022
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 7.422,00€ DESTINADA A ACTUACIONS DE GRUPS INSCRITS EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENT, ACTUACIÓ COLLA DE DIABLES VORAMAR DEL SERRALLO EL DIA 19 D’AGOST DE 2022,...
16/08/2022
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 4.000,00€ DESTINADA A ACTUACIONS DE GRUPS INSCRITS EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENT, ACTUACIÓ CIRC DE LES MUSARANYES AL NUCLI DE SIURANA EL DIA 13 D’AGOST DE 2022,...

Pàgines