Noticies

11/11/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 3.751,88 € DESTINADA A RESTITUCIÓ DEL SISTEMA DE BOMBAMENT DEL TOLL DE LA PALLA (EXCEPCIONAL)
11/11/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 7.969,20 € DESTINADA A RESTITUCIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT A LA ZONA PLA DELS PORATSL DEL NUCLI DE SIURANA (EXCEPCIONAL)
11/11/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 11.290,51 € DESTINADA A RESTITUCIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT DEL CARRER DEL FOSSAR (EXCEPCIONAL)
11/11/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 3.814,59 € DESTINADA A RETIRADA DE NEU I BRANQUES I PREVENCIÓ GELADES (EXCEPCIONAL)
26/10/2021
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (26,65) dies.
24/09/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 27.656,83 € DESTINADA A TELECONTROL I SECTORITZACIÓ XARXA AIGUA MUNICIPAL (PAM)
07/09/2021
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 1.200,00€ DESTINADA A ACTUACIONS DE GRUPS INSCRITS EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENT, ACTUACIÓ DE VARIETATS 2020 AMB DOS ESPECTACLE CELEBRATS EL DIA 14 D’AGOST DINS...
25/11/2020
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 27.256,64 € DESTINADA A RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE SANEJAMENT (PAM)