Noticies

24/01/2023
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament a proveïdors de l'administració municipal és de (25,58) dies.
16/01/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 29.267,65 € DESTINADA A DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIS SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC)
21/11/2022
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 50.000,00€ DESTINADA A DESPESA CORRENT (PAM).
20/10/2022
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (17,52) dies.
06/09/2022
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 7.422,00€ DESTINADA A ACTUACIONS DE GRUPS INSCRITS EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENT, ACTUACIÓ COLLA DE DIABLES VORAMAR DEL SERRALLO EL DIA 19 D’AGOST DE 2022,...
16/08/2022
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 4.000,00€ DESTINADA A ACTUACIONS DE GRUPS INSCRITS EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENT, ACTUACIÓ CIRC DE LES MUSARANYES AL NUCLI DE SIURANA EL DIA 13 D’AGOST DE 2022,...
26/04/2022
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 23.993,57 € DESTINADA A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES, CONVOCATÒRIA 2021.
26/01/2022
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament a proveïdors de l'administració municipal és de (23,70) dies.