Noticies

17/11/2023
Aquest Ajuntament ha rebut per a l’exercici 2023 una subvenció de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA per import de 6.012,30€ destinada a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, Tipus 1.7,estacions de bombeig 2023, per a l’actuació Actualització del sistema de Bombeig per a millorar el servei d’...
07/11/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2023 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 334,83€ DESTINADA AL MANTENIMENT DELS DESFIBRIL·LADORS MUNICIPALS. Línia 3 Socorrisme desfibril·ladors municipals.
07/11/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2023 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 8.443,00€ DESTINADA A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL SOCORRISTA PER A LA PISCINA MUNICIPAL. Línia 1 Socorrisme.
26/10/2023
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (27,51) dies.
26/10/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2023 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 3.355,03€ DESTINADA A DIVERSES REPARACIONS A LA XARXA D’AIGUA POTABLE (EXCEPCIONAL)
27/09/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 37.077,02 € DESTINADA A RESTITUCIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM AL CARRER DEL BALÇ (EXCEPCIONAL)
27/09/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2023 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 50.000,00€ DESTINADA A DESPESA CORRENT (PAM).
03/08/2023
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (17,24) dies.
28/07/2023
Aquest Ajuntament ha rebut per a l’anualitat 2021 del Pla d’Acció Municipal – Inversions una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 58.411,56 € destinada a l’actuació “RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE A SIURANA”
23/06/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 1.507,71€, ACTUACIÓ TIPUS C, CAPÍTOL 6, ANUALITAT 2022, DESTINADA A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS. (CIBERSEGURETAT A L’AJUNTAMENT)

Pàgines