DIVULGACIÓ

05/02/2024

DIVULGACIÓ

Aquest Ajuntament ha rebut per a l’exercici per 2023, una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 10.000,00 €, destinada a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals.