Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

MERITXELL CARDONA LÓPEZCàrrec: Alcaldessa PresidentaNomenament: 17-06-2023Comarca: PrioratÀrea: Comunicació, Educació, Urbanisme, Activitats, Serveis Generals, Obres Públiques i mobilitat, Transparència, Participació Ciutadana, Recursos Humans. MONTSERRAT MIRALLES CURTOCàrrec: 1a. Tinenta d'...
Si busqueu feina, podeu inscriure'us en un llistat de borsa de treball a l'Ajuntament de Cornuella de Montsant i en cas que hi hagi demandes de feina, us ho farem saber.Així mateix, a través del Consell Comarcal, podem donar-vos informació sobre la Borsa de treball que gestionen.Ofertes 
Ajuntament de Cornudella de Montsant · Adreça:Comte de Rius, 10, 43.360· Telèfon:977 56 14 16 / 18 - 616 75 79 10· Fax: 977 56 14 19· aj.cornudella@altanet.org
Per Decret de la Presidència de data 31 de maig de 2019, la Diputació de Tarragona ha atorgar a l’ajuntament de Cornudella de Montsant pel programa de d’inversions anualitat 2017 per disposició de romanents , una subvenció per import de 7.805,47 euros, per a l’actuació “Substitució de la conducció ...
Subscriure a