ANUNCI

26/10/2023

ANUNCI

AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2023 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 3.355,03€ DESTINADA A DIVERSES REPARACIONS A LA XARXA D’AIGUA POTABLE (EXCEPCIONAL)