Període mig de pagament TERCER TRIMESTRE 2023

26/10/2023

Període mig de pagament TERCER TRIMESTRE 2023

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (27,51) dies.