Noticies

23/07/2024
Aquest Ajuntament ha rebut per a l’anualitat 2022 del Pla d’Acció Municipal – Inversions una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 22.714,86 € destinada a l’actuació “REPARACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AJUNTAMENT”
05/02/2024
Aquest Ajuntament ha rebut per a l’exercici per 2023, una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 10.000,00 €, destinada a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions...
24/01/2024
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2023 UNA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DELS INTERESSOS DE PRÉSTECS ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER UN IMPORT DE 7.000,00€.
24/01/2024
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2023 UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EL DESTI DE LA MATEIXA ÉS LA RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DEL BALÇ. PRESSUPOST ELEGIBLE DE L’ACTUACIÓ: 99.291,26€ IMPORT SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ: 32.000,00€ IMPORT SUBVENCIÓ PUOSC: 40.000,...
24/01/2024
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (13,52) dies.
17/11/2023
Aquest Ajuntament ha rebut per a l’exercici 2023 una subvenció de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA per import de 6.012,30€ destinada a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, Tipus 1.7,estacions de bombeig 2023, per a l’actuació Actualització del sistema de Bombeig per a millorar el servei d’...
07/11/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2023 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 334,83€ DESTINADA AL MANTENIMENT DELS DESFIBRIL·LADORS MUNICIPALS. Línia 3 Socorrisme desfibril·ladors municipals.
07/11/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2023 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 8.443,00€ DESTINADA A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL SOCORRISTA PER A LA PISCINA MUNICIPAL. Línia 1 Socorrisme.
26/10/2023
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (27,51) dies.
26/10/2023
AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2023 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 3.355,03€ DESTINADA A DIVERSES REPARACIONS A LA XARXA D’AIGUA POTABLE (EXCEPCIONAL)

Pàgines