ANUNCI

27/09/2023

ANUNCI

AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 37.077,02 € DESTINADA A RESTITUCIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM AL CARRER DEL BALÇ (EXCEPCIONAL)