ANUNCI

17/11/2023

ANUNCI

Aquest Ajuntament ha rebut per a l’exercici 2023 una subvenció de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA per import de 6.012,30€ destinada a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, Tipus 1.7,estacions de bombeig 2023, per a l’actuació Actualització del sistema de Bombeig per a millorar el servei d’abastament d’aigua del Terme Municipal de Cornudella de Montsant.