SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2019

25/11/2020

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2019

AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2019 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 10.900,00 € DESTINADA A L’ADQUSICIÓ SISTEMA ANTICALÇ XARXA AIGUA (PAM)