SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL 2021 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

11/11/2021

SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL 2021 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 3.751,88 € DESTINADA A RESTITUCIÓ DEL SISTEMA DE BOMBAMENT DEL TOLL DE LA PALLA (EXCEPCIONAL)