Període mig de pagament TERCER TRIMESTRE 2022

20/10/2022

Període mig de pagament TERCER TRIMESTRE 2022

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (17,52) dies.