Període mig de pagament TERCER TRIMESTRE 2021

26/10/2021

Període mig de pagament TERCER TRIMESTRE 2021

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (26,65) dies.