DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

07/09/2021

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE  1.200,00€ DESTINADA A ACTUACIONS DE GRUPS INSCRITS EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENT, ACTUACIÓ DE VARIETATS 2020 AMB DOS ESPECTACLE CELEBRATS EL DIA 14 D’AGOST DINS ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR DEL NUCLI AGREGAT DE SIURANA.