DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

26/02/2021

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 11.313,49 € DESTINADA A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA EN MOTIU DE LA COVID19, CONVOCATÒRIA 2020.