DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

26/02/2021

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2020 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 2.855,11 € DESTINADA AL CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2020.