Diputació de Tarragona

27/02/2023

Diputació de Tarragona

AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 11.532,61 € DESTINADA A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS 2022.