Diputació de Tarragona

24/02/2023

Diputació de Tarragona

AQUEST AJUNTAMENT HA REBUT PER A L’EXERCICI 2022 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER IMPORT DE 5.190,23 € DESTINADA A l’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENTS CULTURALS.